Komisje Rady Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta powstała na mocy Uchwały XXIX/550/2016 RM Kielce z dnia 28.07.2016 r., wtedy też nadano jej statut.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi co najmniej 10 rajców. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, jest reprezentowanie młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres dwuletniej kadencji.
> Powrót na początek strony