Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Skład Komisji:

 • Zdzisław Łakomiec - Przewodniczący
 • Dariusz Kisiel
 • Monika Kowalczyk
 • Katarzyna Suchańska
 • Katarzyna Zapała

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • rozwoju przestrzennego Miasta;
 • inicjowania działań planistycznych;
 • rewitalizacji i strategii Miasta;
 • współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno-kompozycyjnego Miasta;
 • opiniowania opracowań z zakresu planowania przestrzennego;
 • gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta, w tym w zakresie placów targowych, targowisk i cmentarzy oraz lokalami użytkowymi;
 • pobudzania i wspierania przedsiębiorczości;
 • współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi.

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 339

Powrót na początek strony