Komisja Finansów Publicznych

Skład Komisji:

 • Katarzyna Suchańska - Przewodnicząca
 • Anna Kibortt
 • Piotr Kisiel
 • Monika Kowalczyk
 • Bożena Sieczka
 • Marcin Stępniewski
 • Kamil Suchański
 • Katarzyna Zapała

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • związane z opracowaniem, zmianami, opiniowaniem, realizacją uchwały budżetowej i kontrolą wykonania budżetu Miasta;
 • związane z partycypacją społeczną i tzw. budżetem obywatelskim;
 • zobowiązań i należności Miasta;
 • podatków i opłat lokalnych oraz cen usług komunalnych;
 • gospodarowania mieniem Miasta;
 • nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe;
 • systemu finansowania jednostek organizacyjnych Miasta;
 • tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich;
 • oceny efektywności gospodarowania jednostek organizacyjnych Miasta.

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 139

Powrót na początek strony