Komisja Edukacji i Kultury

Skład Komisji:

 • Joanna Litwin - Przewodnicząca
 • Katarzyna Czech-Kruczek
 • Marian Kubik
 • Marianna Noworycka-Gniatkowska
 • Bożena Sieczka
 • Marcin Stępniewski
 • Joanna Winiarska

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
 • funkcjonowania instytucji i placówek oświatowych Miasta;
 • współpracy ze środowiskiem akademickim;
 • funkcjonowania bibliotek;
 • działalności kulturalnej i upowszechniania kultury;
 • utrzymania miejskich obiektów kultury;
 • dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrony zabytków;
 • oceny prawidłowości i celowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta, w których prowadzona jest działalność kulturalna;
 • wypracowywania opinii dotyczących nazewnictwa ulic i placów, lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych;
 • współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i wychowawczą w Mieście, w tym wspieranie aktywności edukacyjnej i kulturalnej dzieci i młodzieży.

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 139

Powrót na początek strony