Karol Wilczyński

Radny z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Okręg Nr 2 (Ślichowice, Dalnia, Czarnów, Herby)

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, politolog, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. Założyciel Kieleckiego Towarzystwa Prawniczego. Zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach.

W Radzie Miasta należy do Klubu Koalicja Obywatelska.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Sportu, Turystyki i Promocji Miasta - Przewodniczący
  • Skarg, Wniosków i Petycji

Kontakt:

Dyżur radnego:

Po kontakcie telefonicznym/mailowym w czasie i miejscu dogodnym dla interesanta.

 

Powrót na początek strony