Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Skład Komisji:

 • Marianna Noworycka-Gniatkowska - Przewodnicząca
 • Michał Braun
 • Zdzisław Łakomiec
 • Monika Słoniewska
 • Joanna Winiarska

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • pomocy społecznej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i podległe mu jednostki organizacyjne Miasta;
 • pieczy zastępczej, opieki socjalnej, medycznej i pomocy prawnej dla rodzin i samotnych osób sprawujących opiekę nad dziećmi;
 • promocji instytucji rodziny oraz instytucji służących prawidłowemu funkcjonowania dzieci w rodzinach;
 • pomocy osobom niepełnosprawnym;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • funkcjonowania placówek samorządowych sprawujących dzienną opiekę na dziećmi do lat 3 (żłobki itp.);
 • funkcjonowania aptek w Mieście;
 • ochrony konsumentów i współpracy z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta;
 • współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny oraz osób niepełnosprawnych.

 

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 139

Powrót na początek strony