Architektura i planowanie przestrzenne

Zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowaniem przestrzennym oraz rewitalizacją miasta realizuje Wydział Urbanistyki i Architektury.
Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 130

Powrót na początek strony