Planowanie przestrzenne i rewitalizacja

Sprawami dotyczącymi planowania przestrzennego oraz rewitalizacją miejskiej przestrzeni zajmuje się Biuro Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji Miasta jest Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, któremu podlega również stanowisko ds. ochrony zabytków.

Dokumenty planistyczne możesz zobaczyć w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Znajdują się tam m. in. wszystkie obowiązujące plany miejscowe, plany miejscowe w trakcie opracowania oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dane te możesz wyświetlić na tle działek ewidencyjnych lub ortofotomapy.

Dane planistyczne - jak pobrać plan miejscowy lub studium?

Jeśli potrzebujesz pobrać dane dotyczące dokumentów planistycznych na swój komputer lub telefon, postępuj według poniższych kroków:

 • wejdź na Geoportal Kielce, zmień "Profil ogólny" na "Profil planowania przestrzennego" i wyszukaj plan miejscowy lub studium uwarunkowań,
 • kliknij na mapę prawym przyciskiem myszy,
 • w oknie, które się pojawi, wybierz napis "Informacje o obiekcie",
 • możesz tez wybrać ikonę "informacje o obiekcie" z górnego menu, a następnie po jej aktywacji kliknąć w dowolnym miejscu na mapie,
 • w kolejnym oknie - po jego lewej stronie wybierz zakładkę MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) lub zakładkę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 • po prawej stronie okna znajdziesz linki do tekstu planu miejscowego lub studium oraz linki do załączników graficznych (rysunków),
 • po kliknięciu w link możesz pobrać dane na swój komputer lub telefon.

Jeśli potrzebujesz pobrać dane wektorowe linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania terenu oraz linii zabudowy pochodzące z obowiązujących na terenie miasta Kielce miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postępuj według poniższych kroków:

 • wejdź na Geoportal Kielce, zmień "Profil ogólny" na "Profil planowania przestrzennego",
 • kliknij na mapę prawym przyciskiem myszy,
 • w oknie, które się pojawi, wybierz napis "Materiał pomocniczy MPZP",
 • po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail przesłany zostanie link do pobrania materiału pomocniczego,
 • o kliknięciu w link możesz pobrać dane na swój komputer lub telefon

Pamiętaj, że udostępniony materiał pomocniczy nie jest częścią uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 


Zaangażuj się - konsultacje społeczne

Dzięki Twojemu zaangażowaniu, rozwiązania ustalone w planach miejscowych lub studium będą lepiej odpowiadać na potrzeby wszystkich zainteresowanych stron (mieszkańców, przedsiębiorców, gminy i in.). Projekty tych dokumentów są zawsze udostępniane na stronie Idea Kielce - Miasto dla ludzi w serwisie "Konsultacje społeczne". Z projektami dokumentów planistycznych możesz także zapoznać się w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego przy ul. Koziej 3 oraz porozmawiać o ich rozwiązaniach podczas dyskusji publicznej.


Dokumenty, zaświadczenia, informacje

Jeśli chcesz złożyć wniosek o nowy plan miejscowy, wniosek o zmianę planu miejscowego lub wniosek o zmianę studium uwarunkowań, możesz zrobić to w każdej chwili. Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Wniosek zaadresuj: Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
 • We wniosku podaj swoje imię i nazwisko oraz adres, numer działki lub obszar, którego dotyczy Twój wniosek, możesz także podać swój numer telefonu,
 • Opisz krótko, jakiego kierunku zmian oczekujesz,
 • Do wniosku możesz załączyć mapę,
 • Gotowy wniosek wyślij pocztą lub na skrzynkę mailową prezydent@um.kielce.pl,
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Wniosek możesz złożyć elektronicznie za pośrednictwem aplikacji rządowej E-BUDOWNICTWO (żeby złożyć wniosek musisz posiadać Profil Zaufany lub e-dowód). Formularz z wnioskiem znajdziesz tutaj. Po zapoznaniu z informacjami kliknij "Utwórz dokument" i postępuj dalej według instrukcji.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 361.


Jeśli chcesz uzyskać wypis lub wyrys z obowiązującego planu miejscowego albo wypis lub wyrys ze studium uwarunkowań, musisz złożyć wniosek.

Po złożeniu wniosku otrzymasz informację o przeznaczeniu Twojej działki w planie miejscowym lub przeznaczeniu danego obszaru w studium uwarunkowań. Możesz otrzymać tylko tekst (wypis), tylko rysunek (wyrys) lub tekst i rysunek (wypis i wyrys).

Złożenie wniosku wymaga opłaty skarbowej. Jej wysokość zależna jest od ilości stron, którą będzie zawierał wypis lub wyrys.

Koszt wypisu mającego do 5 stron wynosi 30 zł, a jeśli ma on więcej niż 5 stron - 50 zł.

W przypadku wyrysu za każdą stronę formatu A4 koszt wynosi 20 zł (maksymalny koszt nie może przekroczyć 200 zł).

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 361 oraz w Biuletynie Informacji PublicznejBiuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać wypis lub wyrys o przeznaczeniu działki w nieobowiązującym planie miejscowym, musisz złożyć wniosek.

Złożenie wniosku wymaga opłaty skarbowej. Jej wysokość zależna jest od ilości stron, którą będzie zawierał wypis lub wyrys. Taryfa opłat jest taka sama, jak w przypadku wypisu/wyrysu z planu obowiązującego.

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 361 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja działka nie jest objęta planem miejscowym, musisz złożyć wniosek.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 130 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja działka nie jest objęta planem miejscowym oraz nie jest przeznaczona pod zalesienie, musisz złożyć wniosek.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 130 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja działka (objęta podatkiem VAT) nie jest objęta planem miejscowym oraz nie jest przeznaczona pod zabudowę, musisz złożyć wniosek.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 130 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja działka położona jest w strefie rewitalizacji (lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji), musisz złożyć wniosek.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.

Jeśli nie potrzebujesz formalnego zaświadczenia dla swojej działki, możesz pobrać informację w formie Komunikatu Prezydenta Miasta Kielce. Komunikat dotyczący procesu rewitalizacji odnosi się do całego miasta i jest aktualizowany każdego pierwszego dnia miesiąca.

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 361 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, że Twoja działka położona jest w Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” musisz złożyć wniosek.

Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz, dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 130 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3

25-514 Kielce

telefon: 41 36 76 361, 41 34 42 804

bpp@um.kielce.pl
http://www.um.kielce.pl

Powrót na początek strony