Nieodpłatna pomoc prawna


Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora, jesteś w trudnej życiowej sytuacji, masz problem w rozłożeniu długu na raty, spłacie pożyczek „chwilówek”, kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, odziedziczyłeś długi - skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis. Więcej na ten temat dowiesz się w Biuletynie Informacji Publicznej.


W celu skorzystania z bezpłatnej porady prawnej, umów się na wizytę:

  • za pomocą formularza dostępnego pod linkiem,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 703 (od poniedziałku do piątku od 7:30-15.30).

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, iż od dnia 1 lipca 2023 r. nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będę tylko i wyłącznie w formie porad osobistych w punktach na terenie miasta Kielce.

Porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem będą mogły być udzielane jedynie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.  Więcej informacji w linku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Pamiętaj, że osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady. Kobiecie w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.


 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Dialogu Społecznego

Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 703

pomocprawna@um.kielce.pl

Jak się przygotować do wizyty?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Po wizycie

Po wizycie przekaż nam opinie. W tym celu możesz:

  • wypełnić części B karty pomocy bezpośrednio po uzyskaniu pomocy (dostępnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego)
  • poinformować nas telefonicznie pod numerem: 41 36 76 703;
  • wysłać maila na adres: pomocprawna@um.kielce.pl;
  • przesłać list na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Dialogu Społecznego, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. 

Ważne, żeby ww. opinii wskazać numer Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, w którym udzielana była opiniowana pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie.

 

korzystanie_z_zasobow_internetu.jpg

Powrót na początek strony