Organizacje pozarządowe

Sprawy związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, terenowych jednostek organizacyjnych, dokonywaniem zmian w ewidencjach oraz wydawaniem zaświadczeń realizuje Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski SA

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

nr BIC (SWIFT): INGBPLPW – dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) we wszystkich urzędach pocztowych oraz filiach urzędów pocztowych Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta Kielce.

Powrót na początek strony