Młodzieżowa Rada Miasta

Młodzieżowa Rada Miasta powstała na mocy Uchwały XXIX/550/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28.07.2016 roku wtedy też nadano jej Statut.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi co najmniej 10 radnych. Jej celem, jako organu o charakterze konsultacyjnym, jest reprezentowanie młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Kielce. Rada powoływana jest na okres dwuletniej kadencji. 

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży Miasta;

2) wspieranie aktywności młodzieży Miasta;

3) umożliwienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia;

4) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, obywatelskich i patriotycznych;

5) promocja kultury, szczególnie tworzonej przez młodzież i do niej adresowanej;

6) współpraca i integracja twórczych środowisk młodzieżowych;

7) wspieranie działalności wolontariackiej i charytatywnej młodzieży;

8) obrona praw i godności ucznia. 


Ogłoszenia

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce IV kadencji

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2023 r. - 28 listopada 2023 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. W mieście utworzone zostały 34 okręgi wyborcze, którymi są Szkoły (Zespoły Szkół).  

Do 17 listopada 2023 r. do godz. 13:00 można zgłaszać kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne oraz większościowe.

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Kielce w wyborach do MRM bierne i czynne prawo wyborcze ma uczeń szkoły ponadpodstawowej. Kandydatem nie może być uczeń Szkoły zawieszony w prawach ucznia lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu. W przypadku uczniów niepełnoletnich, aby kandydować w wyborach do MRM, a później uczestniczyć w jej pracach, rodzice bądź opiekunowie prawni kandydata wyrażają na to pisemną zgodę.

Kandydatów na Radnych zgłaszają uczniowie danej Szkoły w liczbie co najmniej 10 uczniów, na piśmie, wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie, w formie i terminie określonymi w zarządzeniu Prezydenta o Wyborach. Zgłoszenia kandydatów na Radnych przyjmują komisje wyborcze.

W skład Młodzieżowej Rady wchodzi co najmniej 10 radnych wybieranych w Szkołach. Kadencja MRM trwa dwa lata.

Radni 

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce IV kadencji

Lata 2023 - 2025

Prezydium:

Przewodniczący - Jędrzej Kleszcz - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

I Zastępca Przewodniczącego - Martyna Kowalczyk - Zespół Szkół Nr 2

II Zastępca Przewodniczącego - Michał Karpacz - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Sekretarz - Miłosz Malec - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Skład: 

1. Hanna Adamczyk

2. Szymon Brzoza

3. Hubert Brzeziński

4. Piotr Brzyśkiewicz

5. Maciej Bulski

6. Piotr Gorajski 

7. Michał Karpacz

8. Jędrzej Kleszcz

9. Kornelia Kołodziej 

10. Martyna Kowalczyk

11. Dariusz Krawczyk 

12. Wojciech Lipiec

13. Julia Łukasik

14. Miłosz Malec

15. Wojciech Malec

16. Inga Nowakowska

17. Michał Pękalski

18. Karolina Pyka

19. Natalia Stępień

20. Aleksander Szczepanik

Komisje:

Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Edukacji - przewodniczący Maciej Bulski

Komisja ds. Kultury, Sportu i Turystyki - przewodnicząca Hanna Adamczyk

Komisji ds. promocji Rady i Aktywizacji Młodzieży - przewodnicząca Natalia Stępień.


Młodzieżowa Rada Miasta Kielce III kadencji

Lata 2021 - 2023

Prezydium:

Przewodniczący - Jakub Zając - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

I Zastępca Przewodniczącego - Weronika Pastuszka - Zespół Szkół Ekonomicznych

II Zastępca Przewodniczącego - Mateusz Kilian - IV Liceum Ogólnokształcące

Sekretarz - Aleksandra Relidzyńska - Zespół Szkół im. J. Verne’a w Kielcach

Skład:

1. Patryk Borek - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego

2. Nikodem Bujak - Zespół Szkół Mechanicznych

3. Adam Celejowski - Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

4. Amelia Czech - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego

5. Kacper Grzybczak - VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

6. Amelia Jamróz - Zespół Szkół Nr 3

7. Wiktoria Jęczmińska - Zespół Szkół Nr 2

8. Mateusz Kiljan - IV Liceum Ogólnokształcące

9. Martyna Kowalczyk - Zespół Szkół Nr 2

10. Ernest Nosek - Zespół Szkół Nr 3

11. Weronika Pastuszka - Zespół Szkół Ekonomicznych

12. Aleksandra Relidzyńska - Zespół Szkół im. Juliusza Vernea w Kielcach

13. Julia Restecka - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

14. Antoni Rezner - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kielcach

15. Weronika Turek - Zespół Szkół Mechanicznych

16. Martyna Woś ­- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

17. Jakub Zając - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

18. Marcin Zawadzki - Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka.

Komisje:

Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu – przewodniczący Adam Celejowski

Komisja ds. Aktywizacji Młodzieży – przewodniczący Ernest Nosek

Komisja ds. Środowiska – przewodnicząca Amelia Jamróz.


Młodzieżowa Rada Miasta Kielce II kadencji

Lata 2019 - 2021

Skład:

1. Katarzyna Borek

2. Albert De Roover

3. Karol Gajek

4. Adam Gryczuk

5. Amelia Kozub

6. Kamil Łazarski

7. Dawid Łygoński

8. Jakub Makuch

9. Kacper Mazur

10. Piotr Michalski

11. Milena Mularczyk

12. Igor Nalewajko

13. Natalia Piotrowska

14. Julianna Tumulec

15. Weronika Wójcik

16. Marcin Zawadzki

17. Michał Zielonka.


Młodzieżowa Rada Miasta Kielce I kadencji 

Lata 2017 - 2019


 

Harmonogramy sesji Młodzieżowej Rady Miasta

Rok 2023

  • 17 stycznia
  • 21 lutego
  • 23 marca
  • kwiecień - bez sesji
  • 23 maja
  • 20 czerwca
  • lipiec - bez sesji
  • sierpień - bez sesji
  • 12 września
  • październik - bez sesji
  • listopad - koniec kadencji.


Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarzadzenie Prezydenta z dnia 2.11.2023 r w sprawie wyborów do Młodziezowej Rady Miasta Kielce.pdf PDF 322.42 KB
2. Uchwała nr LI_1009_2021 z dnia 16 września 2021 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania MRM.pdf PDF 3.32 MB
3. Statut PDF 319.27 KB
4. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta PDF 1.45 MB
5. Zarządzenie Prezydenta 482/2019 PDF 332.66 KB
6. Zarządzenie w sprawie wyborów do MRM z dnia 02.11.2024r.pdf PDF 43.86 KB
Powrót na początek strony