Warsztaty w ramach prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy w najbliższy piątek (03.02.2023 r.) na warsztaty lokalne w Urzędzie Miasta Kielce, Strycharska 6, sala nr 30, od godziny 9 do 12. Warsztaty odbywają się w ramach prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej KOF.

Do udziału zapraszamy: mieszkańców Kielc, najwyższe władze Gminy, przedstawicieli Rady Miasta Kielce, przedstawicieli Rady Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, osoby zaangażowane tworzenie dokumentu oraz wszystkich zainteresowanych w tym stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje.

Przypominamy także, że do 31 stycznia br. w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy mieszkańca KOF. Anonimowa ankieta w sprawie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ dostępna jest na portalu Idea Kielce. Więcej informacji także TUTAJ

Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ przyczyni się do wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów i utrwalenia potencjału rozwojowego KOF oraz stanowić będzie ramy dla realizacji wspólnych projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Obowiązujące aktualnie zasady polityki rozwoju regionalnego wskazują, iż dla efektywniejszego i szybszego rozwoju kraju, konieczna jest współpraca m.in. gmin sąsiadujących ze sobą. Ma to swoje przełożenia również na sposób ubiegania się samorządów o fundusze unijne. W tym celu Miasto Kielce i 12 gmin z jego otoczenia zamierzają wzmocnić współpracę i docelowo realizować wspólne inwestycje i projekty. Samorządy te zaangażowane są w opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

PLAKAT  02.png

ZIT KOF

Powrót na początek strony