Rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy mieszkańca KOF. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

Anonimowa ankieta w sprawie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ dostępna jest na portalu Idea Kielce. Można ją wypełniać do 31 stycznia 2023 roku.

Wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez mieszkańców ankiety nie będą publicznie udostępniane. Wypełnienie ankiety nie potrwa więcej niż 5 minut.

Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ przyczyni się do wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów i utrwalenia potencjału rozwojowego KOF oraz stanowić będzie ramy dla realizacji wspólnych projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Obowiązujące aktualnie zasady polityki rozwoju regionalnego wskazują, iż dla efektywniejszego i szybszego rozwoju kraju, konieczna jest współpraca m.in. gmin sąsiadujących ze sobą. Ma to swoje przełożenia również na sposób ubiegania się samorządów o fundusze unijne. W tym celu Miasto Kielce i 12 gmin z jego otoczenia zamierzają wzmocnić współpracę i docelowo realizować wspólne inwestycje i projekty. Samorządy te zaangażowane są w opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

Kielecki Obszar Funkcjonalny zrzesza 13 gmin Powiatu Kieleckiego tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Nowiny, Gminę Strawczyn, Gminę Zagnańsk oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.

Powrót na początek strony