Sportowa promocja Kielc w 2022 roku. Ruszył nabór wniosków

Miasto Kielce ogłasza nabór do drugiej edycji miejskiego programu „Promocja miasta Kielce w roku 2022 przez kieleckich sportowców”. Termin składania wniosków upływa 11 lutego o godz. 15:00.

Program jest skierowany do sportowców indywidualnych, którzy uprawiają dyscypliny mieszczące się w programie igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz w ubiegłym roku zdobyli indywidualnie złoty medal Mistrzostw Polski lub wzięli udział w co najmniej w jednej imprezie sportowej: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa świata lub Mistrzostwa Europy.

- Mamy w naszym mieście sportowców, którzy osiągają sukcesy i regularnie występują w rozgrywkach na szczeblu krajowym, europejskim i światowym. Chcemy, żeby zostali naszymi ambasadorami, a jednocześnie pragniemy w ten sposób docenić ich osiągnięcia – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W ubiegłym roku dzięki programowi sportowymi ambasadorami miasta zostało 15 sportowców m.in. bokserzy, łucznicy i lekkoatleci.

Udział w realizacji działań promocyjnych miasta, może zgłosić sportowiec, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) uprawia indywidualnie dyscyplinę sportu mieszczącą się w ramach programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, objętą systemem współzawodnictwa sportowego w kategorii senior,

2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kielce,

3) posiada aktualną licencję sportową bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy w rywalizacji sportowej w oficjalnych zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w okresie realizacji działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce,

4) w roku 2021 zdobył indywidualnie złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów lub brał udział w co najmniej w jednej z następujących imprez:

a) Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie,

b) Mistrzostwa Świata,

c) Mistrzostwa Europy.

Regulamin programu dopuszcza do udziału w realizacji działań promocyjnych sportowca będącego w kategorii wiekowej młodzieżowiec, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych powyżej.

Zgodnie z regulaminem programu zawodnicy poprzez swoje wyniki sportowe, obecność na arenach krajowych i międzynarodowych oraz sukcesy sportowe mają promować Kielce w kraju i za granicą m.in. przez eksponowanie herbu miasta na strojach, promowanie Kielc w mediach społecznościowych na profilach sportowca lub klubowych, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto.

Sportowcy będą zobowiązani także do złożenia oświadczenia o promowaniu zdrowego stylu życia, przestrzeganiu zasady fair play w rywalizacji sportowej w okresie trwania umowy.  

Wnioski o udział w programie należy składać do Prezydenta Miasta Kielce za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do 11 lutego 2022 r. do godz. 15.00:

  •  osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój nr 12
  •  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Sportu i Turystyki, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 (liczy się data stempla pocztowego).

Do oceny wniosków prezydent Kielc powoła specjalną komisję.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie i jego regulamin można znaleźć w Zarządzeniu Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2022 r.

banerysport.jpg

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o udział w programie.docx DOCX 28.86 KB
2. Zarządzenie Nr 18_2022 z dnia 14 stycznia 2022.pdf PDF 780.87 KB
Powrót na początek strony