Sportowa promocja Kielc. Upływa termin składania wniosków

Do 11 lutego br. przyjmowane będą wnioski od sportowców indywidualnych, którzy poprzez swoje wyniki sportowe chcą promować Kielce. Dokumenty do 2. edycji miejskiego programu „Promocja miasta Kielce w roku 2022 przez kieleckich sportowców” należy składać do Prezydenta Miasta Kielce za pośrednictwem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do najbliższego piątku do godz. 15.00.

Można to zrobić osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Sportu i Turystyki

25-659 Kielce, ul. Strycharska 6 

Do programu może zgłosić się sportowiec, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) uprawia indywidualnie dyscyplinę sportu mieszczącą się w ramach programu Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, objętą systemem współzawodnictwa sportowego w kategorii senior,

2) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Kielce,

3) posiada aktualną licencję sportową bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy w rywalizacji sportowej w oficjalnych zawodach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w okresie realizacji działań promocyjnych na rzecz Miasta Kielce,

4) w roku 2021 zdobył indywidualnie złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów lub brał udział w co najmniej w jednej z następujących imprez:

a) Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie,

b) Mistrzostwa Świata,

c) Mistrzostwa Europy.

Regulamin programu dopuszcza do udziału w realizacji działań promocyjnych sportowca będącego w kategorii wiekowej młodzieżowiec, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych powyżej.

Zgodnie z regulaminem programu zawodnicy poprzez swoje wyniki sportowe, obecność na arenach krajowych i  międzynarodowych oraz  sukcesy sportowe mają promować Kielce w kraju i za granicą m.in. przez eksponowanie herbu miasta na strojach, promowanie Kielc w mediach społecznościowych na profilach sportowca lub klubowych, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie i jego regulamin można znaleźć w Zarządzeniu Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2022 r. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek_o_udział_w_programie.docx DOCX 28.86 KB
2. Zarządzenie Nr 18_2022 z dnia 14 stycznia 2022.pdf PDF 780.87 KB
Powrót na początek strony