Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych

Ósmoklasiści od 16 maja będą mogli wybierać szkoły średnie, w których chcą kontynuować naukę. W tym roku za sprawą reform edukacji do szkół średnich trafi zdecydowanie więcej uczniów niż we wcześniejszych latach. Dlatego w kieleckich placówkach zwiększona została liczba dostępnych miejsc. Miasto przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 4 193 miejsca w 129 oddziałach. To 34 oddziały więcej niż w ubiegłym roku.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2021/2022  ukończy 2149 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce, w tym 46 uczniów szkół specjalnych.

- Podjęte przez nas działania mają zapewnić równe szanse w dostępie do szkół ponadpodstawowych dla wszystkich uczniów, aby mogli znaleźć w nich swoje miejsce. Jeżeli okaże się, że 1 września te potrzeby będą większe, to będziemy uzupełniać te braki – mówi zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

64 oddziały powstaną w liceach ogólnokształcących, w tym 2 oddziały dwujęzyczne, 1 oddział międzynarodowy i 2 oddziały mistrzostwa sportowego, 54 oddziały będą utworzone w technikach i  11 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Niektórzy już wiedzą

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Kielcach prowadzona będzie w Systemie Elektronicznego Naboru na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl. Uczniowie już mogą sprawdzać tam ofertę placówek. Elektroniczne wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można wypełniać od 16 maja.  

- Przekazujemy naszym uczniom informacje o naborze do szkół i ważnych terminach, żeby niczego nie przeoczyli. W Systemie będą zakładać konta, będą musieli podać numer pesel, wybrać login i hasło. Uczulamy, żeby to zapamiętać, bo będzie potrzebne przy kolejnym logowaniu – informuje Jakub Pieron, dyr. Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bohaterów Westerplatte.

W kieleckich podstawówkach trwają przygotowania do egzaminów ósmoklasisty. Nauczyciele powtarzają z młodymi ludźmi materiał, odbywają się dodatkowe zajęcia i korepetycje miejskie. I choć uczniowie trochę stresują się wynikami egzaminów już myślą o tym co dalej.

- Sprawdzałam w Internecie ofertę szkół, odwiedzałam je też podczas dni otwartych. Chciałabym uczyć się w Liceum im. Śniadeckiego lub w Liceum im. Słowackiego. Planuję zarejestrować się w systemie pierwszego dnia, bo jestem już zdecydowana – opowiada nam Nikola Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 12.

- Wiem, że chciałabym iść do szkoły z profilem biologiczno-chemicznym, albo medycznym. Jak tylko zostanie uruchomiona rejestracja to chciałabym złożyć wniosek, żeby nie czekać – mówi Julia Cedrowska ósmoklasistka ze Szkoły Podstawowej nr 12.

Daty do zapamiętania

Do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15:00, po wypełnieniu elektronicznego wniosku należy go wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Dokumenty musi podpisać rodzic lub prawny opiekun. Jest także możliwość złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w formie załączników, podpisując go w Systemie za pomocą Profilu Zaufanego (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku do szkoły). 

Co ważne kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi, międzynarodowymi lub sportowymi muszą złożyć wniosek do 31 maja 2022 roku do godz. 15.00. Od 1 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku przeprowadzone będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych.

W Systemie każdy kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół i dowolną liczbę klas w każdej z wybranych placówek. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Wszystkie szczegółowe terminy naboru do szkół ponadpodstawowych oraz instrukcja logowania do Systemu dostępne są na stronie www.kielce.eu.

Nowości w szkołach średnich

Od nowego roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego uruchomią klasy dwujęzyczne.

W Norwidzie będzie to klasa z rozszerzonymi geografią, historią i angielskim. Na poziomie dwujęzycznym będą wykładane przedmioty – historia i geografia rozszerzone oraz biologia na poziomie podstawowym. Z kolei w Słowackim angielski pojawi się na lekcjach matematyki i fizyki.

Otwarte będą nowe kierunki kształcenia. Zespół Szkół Mechanicznych uruchomi kierunek technik transportu drogowego w Technikum nr 2 oraz w Branżowej Szkole II stopnia nr 1. Z kolei Zespół Szkół Zawodowych nr 1 od 1 września planuje kształcić młodzież na kierunkach technik przemysłu mody, technik stylista, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego w Technikum nr 1 oraz na kierunkach magazynier-logistyk, monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik spawalnictwa w Branżowej Szkole I stopnia nr 2.

W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych biorą również szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Kielce. Są to:

- Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi Królowej w Kielcach: 3 klasy dla 87 kandydatów,

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach: 3 klasy dla 84 kandydatów.

Jest to dodatkowo 171 miejsc w rekrutacji.

Powrót na początek strony