Powstał „Plan promocji Miasta Kielce na 2023 rok”

Ponad 150 projektów promocyjnych zawierających przeszło 200 wydarzeń zestawionych w kalendarium. Dzięki „Planowi promocji Miasta Kielce na 2023 rok” już teraz będzie można zaplanować swoje aktywności w stolicy województwa świętokrzyskiego.

„Plan promocji Miasta Kielce na 2023 rok” to pierwszy tego typu dokument, który Miasto Kielce prezentuje jako rozwinięcie „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+” poprzez przedstawienie projektów promocyjnych. Został opracowany przez Zespół ds. Marki Kielce w kooperacji z kilkudziesięcioma podmiotami. Oprócz jednostek organizacyjnych Miasta są to m. in. uczelnie i reprezentanci biznesu oraz środowisk artystów.

Przygotowanie tego dokumentu wynika z Zarządzenia nr 348/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”, powołania Zespołu ds. Marki Kielce oraz ustanowienia Systemu Koordynacji Promocji Miasta Kielce. Także sam dokument „Strategii promocji” zaleca „regularne (coroczne) tworzenie planu promocji miasta poprzez wydarzenia”.

Planowane projekty wpisują się w zawarte w „Strategii promocji” cztery filary, które budują markę Kielc: miasto turystyki przyrodniczej, miasto perspektyw gospodarczych, miasto wydarzeń i sportu oraz miasto kompletne.

„Plan promocji” zawiera także kalendarium planowanych projektów, które będzie pomocnym narzędziem dla urzędników, członków Zespołu ds. promocji Miasta Kielce, pracowników miejskich instytucji, a przede wszystkim dla samych uczestników propozycji ujętych w dokumencie. Dzięki niemu mieszkańcy, turyści czy przedstawiciele biznesu już mogą planować swoje aktywności w Kielcach.

Z uwagi na sytuację społeczną i ekonomiczną realizacja projektów, jak również ich zakres, mogą się zmienić - „Plan promocji” ma bowiem charakter dokumentu otwartego, który będzie aktualizowany w ciągu roku, a także uzupełniany o kolejne projekty i wydarzenia.

„Plan promocji Miasta Kielce na 2023 rok” znajduje się na stronie internetowej Miasta Kielce - www.kielce.eu/promocja w zakładce „Do pobrania” oraz w załączniku. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Plan promocji Miasta Kielce na 2023 rok.pdf PDF 2.09 MB
Powrót na początek strony