Pierwszy dzwonek w kieleckich szkołach

Ponad 26 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Dla około 1400 najmłodszych jest to początek szkolnej przygody. We wszystkich placówkach nauka będzie się odbywać stacjonarnie. Kieleckie szkoły okres wakacji wykorzystały na przygotowanie do powrotu uczniów. W wielu odbyły się drobne remonty. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczny powrót do szkolnych ław. W niektórych kieleckich placówkach pojawią się nowości – dwujęzyczne klasy.

1 września w uroczystych rozpoczęciach roku szkolnego wzięli udział zastępcy prezydenta Kielc. Wiceprezydent Bożena Szczypiór odwiedziła Szkołę Podstawową nr 5 im. Stefana Artwińskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące Akademickie. Wiceprezydentka Agata Wojda uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego. Z kolei wiceprezydent Marcin Chłodnicki spotkał się z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego oraz w Zespole Szkół nr 2.

Największe wyzwania przed rokiem szkolnym 2022/2023

Pierwszym wyzwaniem dla samorządu Kielc była rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Z powodu zmian w systemie oświaty w tym roku nastąpiła kumulacja roczników 2007 i 2008.

- W sumie przygotowaliśmy 30 nowych klas oraz klasy z możliwością powiększenia z 33 do 34 osób. W skali miasta dało to dodatkowe setki miejsc - mówi zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Dzięki temu udało się pokryć zapotrzebowanie na miejsca w szkołach ponadpodstawowych w 100 procentach.

- Przed samorządem i dyrektorami szkół stoją jeszcze wyzwania związane z wprowadzeniem do szkół nowych przedmiotów oraz pojawienie się w szkołach pedagoga specjalnego. Są to przede wszystkim kwestie związane z etatami i poszukiwaniem nauczycieli – informuje Marcin Chłodnicki.

W pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot historia i teraźniejszość. Zaszły także zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Dzieci z Ukrainy

Placówki w Kielcach są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Oddziały przygotowawcze planowane są w Szkole Podstawowej nr 18 i w Zespole Przemysłu Spożywczego. To czy zostaną uruchomione będzie zależało od liczby chętnych. Ich głównym zadaniem jest nauka języka polskiego. Uczniowie z Ukrainy , którzy znają język polski mogą zgłaszać się do szkół właściwych dla miejsca zamieszkania. Na chwilę obecną wiadomo, że około 750 uczniów z Ukrainy rozpocznie naukę w klasach razem z młodymi ludźmi z Kielc.

Nadal funkcjonuje oddział wychowania przedszkolnego dla dzieci z Ukrainy w Przedszkolu Samorządowym nr 6.

Nowości dla rozwoju

W tym roku Miasto Kielce postawiło na dwujęzyczne nauczanie. Klasy, w których część podstawy programowej na wybranych przedmiotach będzie przekazywana po angielsku, powstały w Szkole Podstawowej nr 13 i Szkole Podstawowej nr 28 oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. C.K. Norwida i w Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. J. Słowackiego.

- Specjaliści są zgodni, że ta metoda nauczania nie tylko sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych młodych ludzi, ale też wpływa na lepsze zapamiętywanie przekazywanych treści i na osiąganie wyższych wyników na egzaminach. Dlatego zależy nam na rozwijaniu tej formy nauczania – podkreśla Marcin Chłodnicki.

W tym roku uruchomiono także nowe kierunki np. technik transportu drogowego w Zespole Szkół Mechanicznych czy technik przemysłu mody i technik stylista w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

W VII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego powstaną dwie klasy z innowacją pedagogiczną: piłka nożna i piłka ręczna.

Ważne informacje

1 września rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dokumenty można składać do 15 września w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. 12. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Przypominamy także uczniom o tańszych przejazdach autobusami komunikacji miejskiej na podstawie biletów semestralnych. Uczniowie mogą kupić bilet ważny przez 150 dni - od 1 września do 31 stycznia. W strefie miejskiej kosztuje on 183 złote, a w miejskiej i podmiejskiej – 200 złotych.

W kieleckich podstawówkach będzie się uczyło około 12500 osób, a w szkołach średnich około 13700 młodych ludzi.

Powrót na początek strony