Obsługa punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Informujemy, iż od poniedziałku, 21 lutego br. porady prawne świadczone będą w dwóch formach:

• bezpośrednich porad udzielanych w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

• za pomocą środków komunikowania się na odległość ( np.: porada telefoniczna).

Na poradę można zarejestrować się:

• telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 703 (od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30),

• za pomocą formularza dostępnego pod linkiem .

Podczas rejestracji na wizytę należy wskazać preferowaną formę porady (bezpośrednia lub telefoniczna).

Szczegółowe informacje na temat Nieodpłatnej Pomocy Prawnej można na stronie www.kielce.eu

Powrót na początek strony