Egzaminy i rekrutacja. Ważny czas dla ósmoklasistów

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Miasto Kielce przygotowało dla kandydatów 1948 miejsc w 71 oddziałach klas pierwszych.

Rekrutacja odbywa się, tak jak w poprzednich latach, poprzez System Elektronicznego Naboru. W liceach ogólnokształcących będzie 36 oddziałów, w technikach 28, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia 7.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

W mijającym roku szkolnym największym zainteresowaniem cieszyły się III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego oraz IV Liceum Ogólnokształcące. Wśród techników dominowały Technikum nr 11 im. M. Strasza, Technikum nr 2 oraz Technikum nr 7.

W zbliżającym się roku szkolnym placówki nie planują utworzenia nowych kierunków, co jest efektem zmniejszenia się liczby ósmoklasistów w porównaniu do roku poprzedniego. Będzie za to kontynuowane tworzenie oddziałów dwujęzycznych, które prowadzić będą "Śniadek" i "Norwid".  

SPRAWDZIAN WIEDZY

Tymczasem przed uczniami egzaminy ósmoklasisty, które odbędą się w dn. od 14 do 16 maja. Młodzi ludzie zdawać będą język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. To nie tylko sprawdzian ich wiedzy. Wynik decyduje o tym, do której szkoły kandydat się dostanie. Ważna jest także liczba zgromadzonych punktów za świadectwo i ewentualne dodatkowe osiągnięcia. Maksymalnie takich punktów można zgromadzić 200. Dodatkowe terminy dla tych, którzy np. z powodu choroby nie będą mogli pojawić się na egzaminach planowane są w dn. 10-12 czerwca.

Więcej informacji TUTAJ

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ 

  • Rekrutacja potrwa do 19 czerwca
  • Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół i klas w każdej z wybranych szkół. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy
  • Ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi, międzynarodowymi lub sportowymi składają wnioski do 29 maja
  • W dn. 3 - 13 czerwca odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego
  • Do 14 czerwca znane będą wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
  • Od 21 czerwca do 10 lipca kandydaci mogą wprowadzać do SEN oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia

Powrót na początek strony