Egzamin ósmoklasisty. Uczniowie zaczęli od języka polskiego

2124 kieleckich uczniów ostatnich klas podstawówek rozpoczęło we wtorek, 23 maja egzamin ósmoklasisty. Pierwszego dnia młodzi ludzie zmierzyli się ze sprawdzianem z języka polskiego. W środę napiszą egzamin z matematyki a w czwartek z języka obcego. W całym województwie świętokrzyskim do egzaminu przystąpi ponad 14 tys. uczniów.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i wymagany do ukończenia szkoły. Nie można go nie zdać – Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określiła minimalnego progu zdawalności. Jednak jego wynik ma znaczenie przy naborze do szkoły ponadpodstawowej.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.   

Uczniowie, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, mają szansę skorzystać z terminu dodatkowego:

  • 12 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 13 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki,
  • 14 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Przypominamy, że do 21 czerwca do godz. 15:00 ósmoklasiści mają czas na wybranie w Systemie Elektronicznego Naboru szkoły ponadpodstawowe i klasy, do których chcą być przyjęci.

W tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych miasto Kielce przygotowało 4382 miejsc dla kandydatów w 130 oddziałach klas pierwszych, w tym:

  • 63 oddziały w liceach ogólnokształcących,
  • 57 oddziałów w technikach,
  • 10 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.

Więcej o naborze do publicznych szkół ponadpodstawowych TUTAJ.

Powrót na początek strony