Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Informujemy, że uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla obywateli Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Adres: ul. Żeromskiego 20/24a, 25-369 Kielce

Telefon: 41 361 06 80

Zakres udzielanego bezpłatnego wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo psychoterapeutyczne,
 • poradnictwo prawne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie z zakresu pomocy społecznej świadczone przez pracowników socjalnych i pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • pomoc w obsłudze komputera i internetu świadczona przez informatyków,
 • pomoc tłumacza języka ukraińskiego.

Podczas wsparcia udzielanego osobom dorosłym, dzieci będą mogły skorzystać z kącika zabaw.


Консультаційно-інформаційний пункт

Повідомляємо, що відкрито консультаційно-інформаційний пункт для громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України в зв'язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї країни.

Адреса: вул. Żeromskiego 20/24a, 25-369 Kielce

Телефон: 41 361 06 80

Обсяг безкоштовної підтримки:

 • психологічні консультації,
 • психотерапевтичні консультації,
 • юридичні консультації,
 • консультування з питань кар'єри,
 • підтримка у сфері соціальної допомоги соціальними працівниками та працівниками відділу сімейних виплат та житлових пільг муніципального центру підтримки сім'ї,
 • допомога у користуванні комп'ютером та інтернетом,
 • допомога перекладача української мови.

Під час обслуговування дорослих діти зможуть користуватися ігровим куточком.

Powrót na początek strony