Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

Budynek Wyższego Seminarium Duchownego

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach jest najstarszą uczelnią w mieście i regionie. Akt erygujący uczelnię wydał 3 czerwca 1726 roku biskup krakowski Felicjan Konstanty Szaniawski. Powołanie do istnienia seminarium duchownego potwierdził bullą z roku 1728 papież Benedykt XIII.

Seminarium kieleckie to uczelnia, która ma za zadanie przygotować kandydatów do przyszłej posługi kapłańskiej w miejscowej diecezji. Przygotowanie odbywa się na płaszczyznach: duchowej, intelektualnej oraz duszpasterskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach jest afiliowane do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Klerycy są zatem studentami Wydziału Teologii KUL, odbywają regularne studia filozoficzno-teologiczne oraz kończą przygotowanie do kapłaństwa uzyskaniem tytułu magistra teologii. Wysoki poziom kształcenia zapewnia także kadra profesorska. Wykładowcy są absolwentami zarówno krajowych, jak i zagranicznych uczelni.

Studenci WSD w Kielcach tworzą wiele kół zainteresowań, w których rozwijają swoje pasje i talenty. Wymienić można w tym miejscu: teatr seminaryjny, czasopismo „Obecni”, koło miłosierdzia, koło ekumeniczne czy ognisko misyjne. Osiągają także sukcesy w dziedzinie sportu.

Dane adresowe

Wyższe Seminarium Duchowe w Kielcach

ul. Jana Pawła II 7
25-025 Kielce

tel. +48 41 368 02 96
e-mail: kancelaria@wsd.kielce.pl, rektor@wsd.kielce.pl
www: www.wsd.kielce.pl

Powrót na początek strony