Prawo

Kierunek "prawo" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Kierunek prawo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowany jest w formie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Jego absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje i ubiegać się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych, np. adwokata, radcy prawnego, notariusza, sędziego, prokuratora).

Studia na kierunku prawo pozwalają na zdobycie wiedzy opartej na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, a także umożliwią poznanie mechanizmów tworzenia i sposobów dokonywania wykładni przepisów prawnych. Studenci uczą się rozumienia tekstów prawnych i posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty podstawowe, takie jak m.in. prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, prawo europejskie, jak i kierunkowe. Student może wybrać przedmioty w ramach grupy przedmiotów sądowych lub z prawa europejskiego i międzynarodowego. Program uzupełniają m.in. zajęcia z historii państwa i prawa, logiki prawniczej, ekonomii czy też polityki społeczno-gospodarczej.

Powrót na początek strony