Fizyka techniczna

Kierunek "fizyka techniczna" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Fizyka techniczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to nowoczesny kierunek dający wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci fizyki technicznej mogą pracować jako inżynierowie m.in. w ośrodkach naukowo-badawczych, zakładach służby zdrowia czy przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Studia w zakresie fizyki medycznej i elektroradiologii przygotowują specjalistyczną kadrę średniego personelu w służbie zdrowia, posiadającą wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych. Absolwent może znaleźć pracę w ośrodkach medycznych, w których np. wykorzystuje się promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Studia prowadzone są we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Studia w zakresie nanotechnologii przygotowują kadrę posiadającą podstawowe informacje i umiejętności dotyczące wytwarzania, badania własności i wykorzystania nanoukładów w nowoczesnych technologiach.

Powrót na początek strony