Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Nowoczesny Świętokrzyski Kompleks Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar powstaje u zbiegu ulicy Wrzosowej i alei Popiełuszki w Kielcach.

Pierwszy etap budowy kampusu ma zakończyć się w 2023 roku. Na styczeń 2024 roku zaplanowano zaś rozpoczęcie procesów badawczych. Realizacja inwestycji może liczyć na pełne wsparcie władz Miasta Kielce m.in. w kwestii zapewnienia bazy mieszkaniowej dla przyszłych, wykwalifikowanych naukowców.

W kampusie, który powstanie w Kielcach, prowadzone będą badania z zakresu akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, masy, termometrii oraz metrologii interdyscyplinarnej. Inwestycja przyczyni się do podniesienia konkurencyjności polskich firm na świecie, ale również do zwiększenia poziomu kształcenia Politechniki Świętokrzyskiej.

Wartość projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1 (KAMPUS)" to prawie 189 mln zł, ponad 165 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R. Projekt jest realizowany przez konsorcjum Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej.

Więcej o Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar 

Oferty pracy w Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym GUM

 

 
 

 

 
Powrót na początek strony