Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika-Swietokrzyska-Akademickie-Centrum-Kariery-01.JPG
Fot. Politechnika Swietokrzyska / www.tu.kielce.pl

Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej zwane potocznie Biurem Karier to miejsce, w którym każdy student i absolwent otrzyma wsparcie i pomoc w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

Jak pomaga studentom i absolwentom?

  • Aktywnie pozyskuje i otrzymuje oferty pracy i praktyk, które na bieżąco są udostępniane na stronie internetowej ACK, w mediach społecznościowych oraz w gablotach na terenie uczelni
  • Umożliwia spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem w trakcie których można uzyskać pomoc m.in. w zakresie wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej czy wykonać profesjonalne testy psychologiczne
  • Pomaga w zredagowaniu i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, aby zwiększyć szanse i atrakcyjność danej osoby na rynku pracy
  • Organizuje wydarzenia, szkolenia, warsztaty oraz spotkania z przedstawicielami firm
  • Organizuje targi pracy, które umożliwiają bliższe poznanie firmy oraz oczekiwań pracodawców względem przyszłego pracownika

Jak pomaga pracodawcom?

  • Wspiera pracodawców w pozyskaniu wartościowych pracowników spośród studentów i absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej
  • Pomaga w budowaniu wizerunku oraz nawiązywania i utrzymywania relacji ze środowiskiem akademickim Politechniki Świętokrzyskiej
  • Bezpłatnie publikuje oferty pracy, praktyk i staży na stronie internetowej ACK, w mediach społecznościowych oraz umieszcza w gablotach na terenie uczelni
  • Zaprasza i zachęca do współorganizacji wydarzeń, które stanowią doskonałą okazję, aby zainteresować i przedstawić propozycję współpracy najlepszym studentom

Więcej informacji na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej www.ack.tu.kielce.pl.

Dane adresowe

Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. C, pok. 3.32
25-314 Kielce

tel. 41 34 24 315
e-mail: ack@tu.kielce.pl
www.ack.tu.kielce.pl

Powrót na początek strony