Elektromobilność

Sprawy dotyczące Elektromobilności załatwiane są w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Referacie ds. Klimatu, Powietrza i Elektromobilnosci, tel. 41 36 76 466


Nalepki określające rodzaj paliwa

Jeśli chcesz uzyskać nalepkę określającą rodzaj paliwa musisz złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa - znajdziesz go w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. Kserokopię dokumentu tożsamości (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę),
  3. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę).

 

Komplet powyższych dokumentów złóż do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta przy ul. Strycharskiej 6, w pokoju nr 12.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 466.

Pamiętaj o nalepkach dla oznaczenia następujących rodzajów pojazdów:

  • pojazd napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG),
  • pojazd napędzany skroplonym gazem ziemnym (LNG),
  • pojazd napędzany wodorem (H),
  • pojazd elektryczny (EE)

 


Program „Mój elektryk” wspiera zakup i leasing pojazdów zeroemisyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie już 61 proc. Polaków deklaruje chęć bycia posiadaczem samochodu elektrycznego – to wyniki ostatniego sondażu przeprowadzonego przez platformę analityczno-badawczej UCE Research.

Dużym udogodnieniem dla osób chcących zakupić pojazdy elektryczne jest nowy program dopłat do samochodów elektrycznych 2021 – „Mój elektryk”.

Celem programu „Mój elektryk” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez ułatwienie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne, firm leasingowych.

Nowa odsłona programu „Mój elektryk” to:

  • wyższe dofinansowanie dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny;

  • wsparcie dla firm i organizacji, dopłaty do leasingu pojazdu;

  • rozszerzenie katalogu pojazdów, na które można otrzymać wsparcie.

 

Poniżej link do oferty programu „Mój elektryk

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie


Punkty ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta Kielce

Miejsca, w których możesz ładować pojazdy elektryczne znajdziesz na Geoportalu.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 313

sekretariat.gks@um.kielce.pl

Powrót na początek strony