Zaświadczenia

Sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń podatkowych oraz zaświadczeń w zakresie należności cywilnoprawnych realizuje Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia:

  • z ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
  • o gospodarstwie rolnym,
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

złóż wniosek, w którym określisz cel wydania zaświadczenia. 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości:

  • 21zł - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • 17zł - pozostałe zaświadczenia,

za wyjątkiem zaświadczeń dotyczących spraw alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia - które nie podlegają opłacie skarbowej.

Więcej na ten temat dowiesz się dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 211, 41 36 76 351 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej


Jeśli potrzebujesz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata przekształceniowa) złóż wniosek, w którym określisz cel wydania zaświadczenia. 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 441 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zaświadczenie o wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydaje się z urzędu w terminie 30 dni od dnia wniesienia wszystkich opłat.

Właściciel gruntu załącza zaświadczenie do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonów: 41 36 76 441, 41 36 76 042 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót na początek strony