Udostępnianie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej lub innych materiałów zasobu

Sprawy związane z udostępnieniem mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej lub innych materiałów zasobu realizuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji


Jeśli chcesz otrzymać mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną, należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobrania materiałów. Pamiętaj, że koniecznym jest również wypełnienie formularza P1.

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek znajdują się w Tabeli nr 9 zamieszczonej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 842.


Jeśli chcesz otrzymać inne materiały zasobu, należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobrania materiałów. Pamiętaj, że koniecznym jest również wypełnienie formularza P7.

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek znajdują się w Tabeli nr 9 zamieszczonej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 842.

Powrót na początek strony