Rejestr cen nieruchomości

Sprawy związane z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnieniem danych z rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN) realizuje Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji.


Jeśli chcesz otrzymać:

  • zbiór danych rejestru cen nieruchomości;
  • wyciąg z rejestru cen nieruchomości;

należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobranych materiałów. Pamiętaj, że wypełniając wniosek należy w formularzu P5 podać szczegóły udostępnianych danych. 

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek określa Tabela nr 12 w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 856.


Jeśli jesteś rzeczoznawcą majątkowym i chcesz uzyskać do wglądu zbiór aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków, należy złożyć stosowny wniosek

Wysokości obowiązujących stawek określa Tabela nr 16 w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 856.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 860

aneta.skrobot@um.kielce.pl

Powrót na początek strony