Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sprawy związane z koordynowaniem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji

Jeśli chcesz uzgodnić sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta, złóż wniosek o takie uzgodnienie. Do wniosku dołącz 2 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej (oryginał mapy należy przedstawić do wglądu). 

Narada koordynacyjna przeprowadzana jest po wniesieniu stosownej opłaty.

Wysokości obowiązujących stawek określa Tabela nr 16 w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowe informacje dla projektanta, znajdziesz w zakładce Załatw sprawę / Geodezja i kartografia / Dla Projektanta oraz dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 849.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 854

jolanta.guzik@um.kielce.pl

Powrót na początek strony