Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Sprawy związane z udostępnieniem materiałów z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu realizuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji.

Jeśli chcesz otrzymać dane z bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu złóż wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobranych materiałów. Pamiętaj, że konieczne jest wypełnienie również formularza P3.

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek określa Tabela nr 7 w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 854

jolanta.guzik@um.kielce.pl

Powrót na początek strony