Ewidencja miejscowości ulic i adresów

Sprawy związane z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnieniem danych z rejestru ewidencji miejscowości, ulic i adresów realizuje Referat Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji


Jeśli chcesz ustalić numer porządkowy dla budynku, wypełnij i złóż wniosek  o ustalenie numeru porządkowego. Wypełniając wniosek wskaż nieruchomość poprzez podanie ulicy, numeru obrębu i numeru działki ewidencyjnej.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy - do wniosku dołącz mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Ustalenie numeru jest bezpłatne

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 860.


Jeśli chcesz nadać nazwę ulicy, skwerowi, rondu w Kielcach złóż wniosek zgodnie z uchwałą XXIX/567/2020 wraz z załącznikami. Będzie on rozpatrywany przez zespół ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce.

Nadanie nazwy odbywa się w trybie podjęcia przez Radę Miasta Kielce uchwały.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 860.

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 860

elzbieta.ociepa@um.kielce.pl

Powrót na początek strony