Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)

Sprawy związane z udostępnieniem materiałów z bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 realizuje Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji.

Jeśli chcesz otrzymać dane z bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 w postaci elektronicznej, złóż wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym należy określić cel pobranych materiałów. Pamiętaj, że konieczne jest wypełnienie również formularza P4.

Przygotowane dokumenty udostępniane są odpłatnie. Wysokości obowiązujących stawek znajdują się w Tabeli nr 8 zamieszczonej w w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  Obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Geodezji

ul. Młoda 28
25-619 Kielce

telefon: 41 36 76 854

jolanta.guzik@um.kielce.pl

Powrót na początek strony