Działalność gospodarcza

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej realizuje Biuro Działalności Gospodarczej w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

Jeśli chcesz założyć, zmienić, zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą musisz złożyć wniosek CEIDG-1.

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności gospodarczej jest zgłoszenie tego faktu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Więcej dowiesz się na stronie Biznes.gov.pl oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek możesz złożyć również w pokoju 233.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 233 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli interesuje cię schemat przeprowadzania kontroli przedsiębiorców możesz się z nim zapoznać tutaj.


Jeśli potrzebujesz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musisz złożyć wniosek.

Możesz go złożyć elektronicznie na stronie biznes.gov.pl lub osobiście w pokoju 141.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 495 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli potrzebujesz zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych musisz złożyć wniosek.

Możesz go złożyć elektronicznie na stronie biznes.gov.pl lub osobiście w pokoju 141.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 495 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Biuro Działalności Gospodarczej

Rynek 1
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 236

zezwolenia.alkoholowe@um.kielce.pl

Powrót na początek strony