Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach.
Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla który Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia.
Od 2019 roku Stowarzyszenie prowadzi Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców w Kielcach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań".
Natomiast od 2018 roku prowadzi również przedstawicielstwo Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej w województwie świętokrzyskim.

SIEW nie jest organizacją zamkniętą, ale we współpracy mile widziani są przede wszystkim kreatywni ludzie – otwarci na wyzwania i ciekawe projekty.

Od początku działalności Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zrealizowało wiele projektów i inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym (w tym współfinansowanych przez MSZ, MEN, Senat RP, Ministerstwo Rozwoju, MSWiA, Ambasadę RP w Kijowie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kijowie i in.) – głównie na Ukrainie i Polsce, ale także we współpracy z Niemcami, Gruzją, Rosją, Litwą, Estonią, Rumunią, Bułgarią czy Turcją.
Były to m.in. kursy języka polskiego dla cudzoziemców, misje gospodarcze, wizyty edukacyjne i studyjne, projekty rozwojowe, liczne szkolenia i konferencje, wsparcie polskich i ukraińskich przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych, a także autorskie projekty w sektorze pozarządowym - w tym zw. z ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego krajów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów..

Najwięcej inicjatyw dotychczas zrealizowano we współpracy z organizacjami z Winnicy i obwodu winnickiego.

 

Kontakt
 
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód
25-002 Kielce
ul. Henryka Sienkiewicza 65
Powrót na początek strony