Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Medyczne im. św. Łukasza

Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Medyczne im. św. Łukasza w Kielcach zostało założone 10 marca 2014 r. i jego celem jest prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie ochrony i promocji zdrowia, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, działalności charytatywnej oraz w zakresie ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz wymian międzynarodowych, w szczególności miedzy Polską a Ukrainą.

Kontakt:

ul. Tarnowska 7
25-394 Kielce
pl.ua.med@gmail.com 

KRS: 0000501350
NIP: 6572913673

Strona: https://www.facebook.com

Powrót na początek strony