East European Billiard Council

Idea założenia lokalnego stowarzyszenia bilardowego narodziła się kilka lat temu. Głównym powodem i celem działalności była chęć rozwinięcia i popularyzacji sportu bilardowego w Europie Wschodniej. Na początku zakładano, że wystarczy do tego koorynacja kalendarza zawodów - okazało sie to jednak za mało. Potrzebna była współpraca tak w organizacji wydarzeń sportowych, jak i w poszukiwaniu sponsorów, wymianie doświadczeń i sztabu trennerów. Jednym z najważniejszych zagadnień stało się przygotowanie odpowiedniego programu, który byłby interesujący i akceptowalny finansowo dla klubów i zawodników. Kryzys ekonomiczny spiętrzył trudności w integracji środowiska. Jednak w tym samym czasie pojawiły się mozliwości pozyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej. To pozwoliło utrzymać sport bilardowy.

7 października 2011 r. przedstawiciele narodowych stowarzyszeń bilardowych z Polski, Ukrainy, Rosji, Estonii i Słowacji wzięli udział w spotkaniu w Warszawie. Po długiej i ciekawej dyskusji, zapadła decyzja o powołaniu Europejskiego Stowarzyszenia Bilardowego. Mimo, że nie mogła być obecna delegacja federacji bułgarskiej, zadeklarowała ona akces do stowarzyszenia.

Najważniejszym efektem spotkania było ożywienie sportu bilardowego w 21 krajach Europy Wschodniej: Polsce, Rosji, Ukrainie, Estonii, Słowacji, Litwie, Łotwie, Białorusi, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Serbii, Bułgarii, Albanii, Chorwacji, macedonii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Mołdawii, Gruzjii i Słowenii. W tym samym momencie ESB otwarło sie na współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami bilardowymi.

Kontakt:

ul. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

Mail: ebc@ebc-billiard.com  mak@makmarketing.com

tel/fax: +48 41 362-11-47
kom: +48 602-196-206

Strona: http://www.ebc-billiard.com/

Powrót na początek strony