Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta

Szczepan Skorupski związany jest z samorządem terytorialnym od 2010 roku, był przez osiem lat Wójtem Gminy Zagnańsk oraz Członkiem Zarządu MZWiK – Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Od 2013 roku i przez ponad pięć lat pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu ZGPK – Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy.

W latach 2007 – 2010 był Prezesem Zarządu ŚCITT Sp. z o.o., gdzie m. in. kierował realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których głównym celem było wsparcie: przedsiębiorczości, rozwoju i promocji innowacji oraz transferu nowych technologii. 

Kiedy Polska w 2004 roku stała się członkiem Unii Europejskiej, zawodowo związał się z firmą EPRD – Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, gdzie w latach 2006 – 2007 był Prezesem Zarządu SIR w Kielcach. Zarówno w firmie EPRD i SIR uczestniczył w wielu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  oraz terenów miejskich Kielc. W tym czasie był m. in. szefem RO EFS – Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego na Województwo Świętokrzyskie.

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności ekonomiczno-administracyjnej. Jest osobą bezpartyjną i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej.

Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały:

1. Wydział Organizacji i Kadr,

2. Wydział Administracyjny,

3. Biuro Rady Miasta.

W obszarze nadzoru znajduje się nw. jednostka organizacyjna miasta:

1. Miejski Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przyjęcia interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub przy pomocy formularza elektronicznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1
Pokój 106
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 105

szczepan.skorupski@um.kielce.pl

Powrót na początek strony