Marzena Bzymek - Skarbnik Miasta

Marzena Bzymek (44 l.) związana jest z samorządem terytorialnym od 21 lat.

Od 2017 r. sprawowała funkcję głównej księgowej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego. Pracowała również jako główna księgowa w Zakładzie Robót Drogowych działającym przy MZD Kielce. Z wykształcenia jest ekonomistą i certyfikowaną księgową, ukończyła studia na Politechnice Radomskiej im Kazimierza Pułaskiego oraz studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1
Pokój 108
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 108

marzena.bzymek@um.kielce.pl

Powrót na początek strony