Bożena Szczypiór - Pierwszy Zastępca Prezydenta Kielc

Bożena Szczypiór ukończyła ekonomię i zarządzanie przedsiębiorstwem na Politechnice Radomskiej oraz podyplomowo administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe m.in. na stanowisku kierownika Sekcji Usług Regulowanych Rynku Hurtowego w Telekomunikacji Polskiej oraz zastępcy wójta w gminie Smyków w latach 2010-2012, gdzie zaczęła pracę samorządową. W 2012 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na komisarza, by pełnić funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Rok później objęła funkcję organów Gminy Piekoszów, czyli Wójta i Rady Gminy. W 2014 roku premier przydzielił Bożenie Szczypiór funkcję Prezydenta Miasta Starachowice oraz Wójta Gminy Wodzisław.

W latach 2014-2018 wybrana w wyborach samorządowych na Wójta Gminy Wodzisław w powiecie jędrzejowskim.

W czerwcu 2019 r. została mianowana dyrektorem wydziału administracyjnego w Urzędzie Miasta w Kielcach, który przygotowuje i nadzoruje miejskie inwestycje.

13 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta powołał Bożenę Szczypiór na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta.

Pierwsza Zastępca Prezydenta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały i biura:

1. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City,

2. Biuro Inwestycji,

3. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF),

4. Wydział Geodezji - z wyłączeniem nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Geodetę Miejskiego,

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

6. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej,

7. Wydział Urbanistyki i Architektury.

W obszarze nadzoru znajdują się jednostki organizacyjne miasta:

1. Kielecki Park Technologiczny,

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

3. Miejski Zarząd Budynków,

4. Miejski Zarząd Dróg.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjęcia interesantów: ŚRODY w godzinach: 10:00 – 14:30  po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub przy pomocy formularza elektronicznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1
Pokój 108
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 108

bozena.szczypior@um.kielce.pl

Powrót na początek strony