Monika Kowalczyk

Radna z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Okręg Nr 1 (Śródmieście, Szydłówek, Sady, Bocianek)

Urodziła się w Kielcach. Mężatka, mama dwójki dzieci. Tytuł magistra prawa uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Ekonomii o specjalności Rachunkowość. Jest licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości. Od 6 lat prowadzi własną firmę zarządzającą nieruchomościami oraz pracuje w firmie PZS "Cezas" Sp. z o.o. zajmującej się kompleksowym wyposażeniem placówek edukacyjno–oświatowych, komercyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Od lat mocno zaangażowana w akcje społeczne i działania na rzecz rozwoju miasta jak i regionu jako uczestnik wielu akcji, spotkań, paneli dyskusyjnych czy konferencji dotyczących wspierania lokalnego biznesu oraz poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

W Radzie Miasta należy do Klubu Koalicja Obywatelska.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Finansów Publicznych
  • Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt:

Dyżur radnej:

Po kontakcie telefonicznym/mailowym w czasie i miejscu dogodnym dla interesanta.

 

Powrót na początek strony