Michał Braun

Radny z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Okręg Nr 5 (Baranówek, Białogon, Podkarczówka)

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Karola w Pradze (Erasmus). Wieloletni prezes Centrum Wolontariatu, pracował także jako dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Obecnie pracuje jako ekspert ds. partycypacji społecznej i edukacji pozaformalnej i polityki na rzecz młodzieży. Pełnomocnik Gabinetu Cieni PO RP ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

W Radzie Miasta należy do Klubu Koalicja Obywatelska.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Finansów Publicznych
  • Rodziny i Polityki Społecznej
  • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kontakt:

Dyżur radnego:

Po kontakcie telefonicznym/mailowym w czasie i miejscu dogodnym dla interesanta.

Powrót na początek strony