Marianna Noworycka-Gniatkowska

Radna z listy KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg Nr 5 (Baranówek, Białogon, Podkarczówka)

Nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik służby zdrowia. Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia. Posiada certyfikat w zakresie zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej wydany przez Akademię Medyczną w Poznaniu.

Pracuje w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Publikacje: Noworycka-Gniatkowska, M. (2012). Motywy doskonalenia zawodowego nauczycieli. W: W. Dróżka, J. Miko-Giedyk i R. Miszczuk (red.), Doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników oświaty (s. 53-81). Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Członek Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Sekretarz Zarządu Powiatu Grodzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Przewodnicząca Zarządu Komitetu V Prawa i Sprawiedliwości.

Radna kadencji 2014-2018.

W Radzie Miasta należy do Klubu Prawa i Sprawiedliwości

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Rodziny i Polityki Społecznej - Przewodnicząca
  • Edukacji i Kultury

Kontakt:

Dyżur radnej:

Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14.00-15.00 w Biurze Zarządu Okręgowego PiS, al. IX Wieków Kielc 2A.

 

Powrót na początek strony