Kamil Suchański

Radny z listy KKW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty

Okręg Nr 3 (Świętokrzyskie, Na Stoku, Słoneczne Wzgórze, Dąbrowa, Sieje)

Urodzony 6 maja 1977 roku w Kielcach.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz MBA (Master of Business Administration) - GFKM i Erasmus University Rotterdam.

Współwłaściciel spółek dających pracę kilkuset osobom; przewodniczący i wiceprzewodniczący rad nadzorczych w tym w spółkach notowanych na GPW – NewConnect.

Lider stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

Wielokrotnie nagradzany tytułem „Człowiek Roku" w Kielcach oraz w województwie. Odznaczony brązową odznaką "za zasługi dla sportu" przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę.

Twórca portalu www.SmogKielce.pl, na którym można sprawdzić jakość powietrza w Kielcach.

Zdobywca wielu szczytów górskich, w tym 6 z 7 najwyższych szczytów kontynentów – w maju 2018 roku Mount Everest (8848 metrów n.p.m.).

W Radzie Miasta należy do Klubu Bezpartyjni i Niezależni.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Finansów Publicznych
  • Skarg, Wniosków i Petycji

Kontakt:

Dyżur radnego:

  • Środa w godz. 12.00-14.00, Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 110A
  • Po kontakcie telefonicznym/mailowym w czasie i miejscu dogodnym dla interesanta. 
Powrót na początek strony