Bożena Sieczka

Radna z listy KKW SLD Lewica Razem

Okręg Nr 4 (KSM, Telegraf, Bukówka, Barwinek)

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku ekonomii. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Jest mamą. Ma dorosłego syna Michała. Angażowała się i lubi nadal angażować się w akcje społeczne.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Edukacji i Kultury
  • Finansów Publicznych

Kontakt:

Dyżur radnej:

Po kontakcie telefonicznym/mailowym w czasie i miejscu dogodnym dla interesanta.

Powrót na początek strony