Anna Myślińska

Radna z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Okręg Nr 4 (KSM, Nowy Folwark, Bukówka, Barwinek, Pod Telegrafem)

Społecznik, naukowiec, muzealnik, autorka książek i artykułów, laureatka Nagrody Miasta Kielce, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W Radzie Miasta należy do Klubu Koalicja Obywatelska.

Pracuje w komisjach Rady Miasta:

  • Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Przewodnicząca
  • Rewizyjnej

Kontakt:

Dyżur radnej:

Po kontakcie telefonicznym/mailowym w czasie i miejscu dogodnym dla interesanta.

 

Szkolenia, m.in.:

2009 – ISO9001/06/2009/08.

2013 – Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2013 – Organizacja, wdrażanie i funkcjonowanie kontroli zarządczej.

2014 – Coaching w pracy menagerów i kadry kierowniczej.

2016 – Ochrona dziedzictwa kulturowego.

2021 – Przeciwdziałanie korupcji.

 

Powrót na początek strony