Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy

loga-ukraina.png

1. Okres realizacji projektu: 2023 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 22 maja 2023 r na Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 647 109,51 zł w tym dofinansowanie 550 043,08 zł ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13”CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju”, Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”

3. Krótki opis projektu:
Celem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy 13 szkół podstawowych z Gminy Kielce na potrzeby  osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.
W ramach projektu zostanie zakupionych 90 laptopów, 103 zestawy komputerowe oraz 1 monitor interaktywny.
Dzięki doposażeniu szkół w sprzęt komputerowy uczniowie będą mogli częściej korzystać z różnych programów i platform edukacyjnych ułatwiających komunikację i przyspieszających naukę języka polskiego. Ponadto, wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy zwiększy efektywność nauczania, stworzy warunki do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, uatrakcyjni sposób przekazywania wiedzy, wzbogaci metody i formy pracy z uczniami, a także będzie sprzyjać rozwojowi kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej

Powrót na początek strony