Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF)

1. Okres realizacji projektu: 2023 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 29 maja 2023 r. na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF)”.


2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 737 618,70 zł w tym dofinansowanie 271 736,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI REACT-UE, działania 11.4. Transportu miejskiego


3. Krótki opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF)” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP KOF i jego prezentacją przed organami uchwałodawczymi Gmin będących Stronami Porozumienia.

 

 loga.png

Powrót na początek strony